Pensjon fra første dag og første krone- OTP

Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone.  

Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone.   
 
Hva betyr dette for bedriften?
Dersom bedriften ikke oppfyller kravene med pensjonsavtalen i dag, må avtalen tilpasses til de nye minstekravene innen 30. juni 2022.
 
Det er to punkter i pensjonsavtalen som skal endres om det ikke allerede er tilpasset: 
 
1) Pensjonen skal beregnes fra første krone. Pensjonsavtaler der opptjeningen kun gjelder for lønn over 1 G må endres. 
 
2) Alle ansatte over 13 år og som tjener over rapporteringspliktig lønn i a-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Fra og med 30. juni i år vil det ikke lenger være mulig å gjøre unntak for de som er under 20 år, jobber mindre enn 20 prosent stilling eller sesongarbeidere. 
 
Siste frist for endringer er 30. juni 2022